Híreink

Kedves Deszkiek!

Tekintettel a vírusfertőzés kapcsán hozott kormányhatározatokra, Deszk község polgármesterének utasítása alapján, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bizonytalan időre bezár.
Szolgáltatásaink (fénymásolás, internetezés, könyvkölcsönzés) ez idő alatt szünetelnek, a művészeti csoportok próbái, a szakköri foglalkozások és a rendezvényeink is elmaradnak.
Kérjük megértésüket, bízunk benne, hogy mihamarabb újra megtelik a Faluház élettel!

Vigyázzanak magukra!

Bene Ildikó
igazgató

Sajtóközlemény Projektindításkor

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

“Ismerjük meg! – Élményszerű tanulás”

EFOp-3.3.2-16-2016-00350

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a 

 a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében.

A projekt alapvető célja:

Jelen projektünk elsődleges célja, hogy támogassa a nevelési –oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a nem

formális és formális tanulási alkalmak megvalósulását.

A projekt célcsoportja: Óvodás és általános iskolás korú gyermekek

Kedvezményezett: 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

Projekt összköltsége: 24.286.596,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2020.02.29.

A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez községünkben és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt célcsoportjának tekintett fiatalok képességei kibontakozzanak és fejlődjenek, személyiségük fejlődjön, növekedjen önbizalmuk, kreativitásuk, önkifejező képességük, továbbá integrálódni tudjanak a helyi közösségben, valamint a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei legyenek.

Célunk, hogy olyan szabadidős tevékenységeket szervezzünk, melyek hozzákapcsolják a fiatalokat a helyi közösséghez, aktív cselekvésre buzdítanak, tehát hozzájárulnak közösségi aktivitásuk növekedéséhez, miközben olyan ismereteket szereznek, és olyan kompetenciáik fejlődnek, amelyek birtokában nő annak az esélye, hogy sikeres, boldog életet éljenek.

További információ kérhető: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, 6772 Deszk, Tempfli tér 8., e-mail: faluhaz@deszk.hu, Tel: 62/571-599. 

Fórumai:

– Deszki Faluház honlapja

– Deszki Tükör

Zoltánfy István Általános Iskola néptánc tábora

2018.07.09-13.

Rendezvény megnevezése: Zoltánfy Általános Iskola Néptánc tábor

Időpont: 2018.07.09.-218.07.13. 

Helyszín: Zöld Közösségi Ház Erdei Iskola (Mórahalom)

Bevezető: A nevelő-oktató munka fontos szerepet szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének. Kiemelt jelentőséggel bír más népek, kultúrák iránti nyitottság, megértés. Más népek hagyományinak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése.

Összefoglaló a rendezvényről: 

A mórahalmi tánctáborban 6-tól 20 éves korig voltak gyerekek. A legkisebbek nagyecsedi verbunk és csárdást tanultak. A következő korosztály felcsíki táncokat , illetve nagyecsedi cigány táncok tanulásával töltötte az időt. A legidősebbek pedig a minősítő műsor részét tartalmazó nagyecsedi cigány botolót táncoltak. 

 A lányok imregi karikázót táncoltak. Furik Rita és Szabó Csaba segítette a Goda Kata 

és Tóth Gábor táncpedagógusaink munkáját. A táncoláson kívüli időt métázással és strandolással töltötték.

 A rendezvény értékelése: A tábor rövid távú célja – az élményszerzés mellett – olyan táncpedagógusokkal való megismerkedés, együttműködés, akik táncos szakemberként is megfelelő mintául szolgálnak az ifjúsági korosztály számára. Hosszú távú cél: a leendő táncnövendékek el tudjanak mélyülni egy tánctípus történelmében, az egymásra épülő motívumkincsben felfedezzék az idő és fokozatosság adta lehetőségeket, a táncok előadásában pedig nemcsak a tánc funkcióját, hanem táncos mintákon (oktatók) keresztül egyfajta feldolgozó szemléletet, szellemiséget is kaphassanak.

Begrüßung


ich begrüße Sie herzlich auf der Webseite des Kulturhauses und Bibliothek Deszk!

Im Jahre 1998 wurde das Gebäude des Kulturhauses eröffnet.  Im Gebäude werden die Bibliothek, das Kulturhaus und später das Kino und das Telehaus untergebracht. Das Gebäude mit 1000 qm befindet sich auf dem wunderschönen Hauptplatz der Gemeinde. Dank der vorteilhaften Aufteilung des Innenraums und der technischen Ausstattung kann das Kulturhaus für Festivals und kulturelle Veranstaltungen geeignet sein.

Die auf eine mehr als 70 Jahre alte Geschichte zurückblickende Bibliothek steht den Interessenten mit  offenen Regalen und einem bequemen Lesesaal zur Verfügung. In der Bibliothek ist es möglich, Internetzugang, E-Beratung sowie diverse Bürodienstleistungen (Kopieren, Drucken, Scannen) in Anspruch zu nehmen. Das Bürgermeisteramt der Gemeinde Deszk hat das Projekt TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0024 „Bibliothek des 21. Jahrhunderts“ gewonnen. Im Rahmen dieses Projekts hat die digitale Verarbeitung des Bestands der Bibliothek begonnen. Die Proben der Künstlergruppen sowie die Sitzungen der örtlichen Zivilorganisationen finden im Kulturhaus statt. Unsere regelmäßigen Veranstaltungen, wie das Marosebene Festival von Deszk, „Das haben wir gelernt!“, das Weihnachtsfest der Gemeinde, der Maifeiertag und der Tag der Gemeinde bieten angenehme Entspannung und anspruchsvolle Unterhaltung.

Im seit 2011 wieder laufenden Kino sind die Filmfans einmal pro Woche willkommen. Unser Ziel ist eine Einrichtung, die anspruchsvollen Spaß für die Interessenten sichert, zu gründen. Das ist ein offenes Haus, das Werte schöpft und übermittelt. Einerseits bildet es eine Gemeinschaft, anderseits dient es dieser Gemeinschaft. Wir würden uns freuen, Sie möglichst oft bei unseren zukünftigen Veranstaltungen begrüßen zu können!

Ildikó Bene
Direktor

Kiemelt programjaink

Továbbiak