Híreink

Kedves Deszkiek!

Tekintettel a vírusfertőzés kapcsán hozott kormányhatározatokra, Deszk község polgármesterének utasítása alapján, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bizonytalan időre bezár.
Szolgáltatásaink (fénymásolás, internetezés, könyvkölcsönzés) ez idő alatt szünetelnek, a művészeti csoportok próbái, a szakköri foglalkozások és a rendezvényeink is elmaradnak.
Kérjük megértésüket, bízunk benne, hogy mihamarabb újra megtelik a Faluház élettel!

Vigyázzanak magukra!

Bene Ildikó
igazgató

Sajtóközlemény Projektindításkor

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

“Ismerjük meg! – Élményszerű tanulás”

EFOp-3.3.2-16-2016-00350

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a 

 a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében.

A projekt alapvető célja:

Jelen projektünk elsődleges célja, hogy támogassa a nevelési –oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a nem

formális és formális tanulási alkalmak megvalósulását.

A projekt célcsoportja: Óvodás és általános iskolás korú gyermekek

Kedvezményezett: 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

Projekt összköltsége: 24.286.596,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2020.02.29.

A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez községünkben és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt célcsoportjának tekintett fiatalok képességei kibontakozzanak és fejlődjenek, személyiségük fejlődjön, növekedjen önbizalmuk, kreativitásuk, önkifejező képességük, továbbá integrálódni tudjanak a helyi közösségben, valamint a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei legyenek.

Célunk, hogy olyan szabadidős tevékenységeket szervezzünk, melyek hozzákapcsolják a fiatalokat a helyi közösséghez, aktív cselekvésre buzdítanak, tehát hozzájárulnak közösségi aktivitásuk növekedéséhez, miközben olyan ismereteket szereznek, és olyan kompetenciáik fejlődnek, amelyek birtokában nő annak az esélye, hogy sikeres, boldog életet éljenek.

További információ kérhető: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, 6772 Deszk, Tempfli tér 8., e-mail: faluhaz@deszk.hu, Tel: 62/571-599. 

Fórumai:

– Deszki Faluház honlapja

– Deszki Tükör

Zoltánfy István Általános Iskola néptánc tábora

2018.07.09-13.

Rendezvény megnevezése: Zoltánfy Általános Iskola Néptánc tábor

Időpont: 2018.07.09.-218.07.13. 

Helyszín: Zöld Közösségi Ház Erdei Iskola (Mórahalom)

Bevezető: A nevelő-oktató munka fontos szerepet szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének. Kiemelt jelentőséggel bír más népek, kultúrák iránti nyitottság, megértés. Más népek hagyományinak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése.

Összefoglaló a rendezvényről: 

A mórahalmi tánctáborban 6-tól 20 éves korig voltak gyerekek. A legkisebbek nagyecsedi verbunk és csárdást tanultak. A következő korosztály felcsíki táncokat , illetve nagyecsedi cigány táncok tanulásával töltötte az időt. A legidősebbek pedig a minősítő műsor részét tartalmazó nagyecsedi cigány botolót táncoltak. 

 A lányok imregi karikázót táncoltak. Furik Rita és Szabó Csaba segítette a Goda Kata 

és Tóth Gábor táncpedagógusaink munkáját. A táncoláson kívüli időt métázással és strandolással töltötték.

 A rendezvény értékelése: A tábor rövid távú célja – az élményszerzés mellett – olyan táncpedagógusokkal való megismerkedés, együttműködés, akik táncos szakemberként is megfelelő mintául szolgálnak az ifjúsági korosztály számára. Hosszú távú cél: a leendő táncnövendékek el tudjanak mélyülni egy tánctípus történelmében, az egymásra épülő motívumkincsben felfedezzék az idő és fokozatosság adta lehetőségeket, a táncok előadásában pedig nemcsak a tánc funkcióját, hanem táncos mintákon (oktatók) keresztül egyfajta feldolgozó szemléletet, szellemiséget is kaphassanak.

Welcome


We are pleased to welcome you on the website of the Community Centre and Library (Village House) of Deszk.

The building of the Village House was built in 1998. The Library, the Community Centre is located here since. Later the Cinema and the ‘Telecenter’ .became housed here as well. The building, which is about 1000 square meter, is standing on the beautiful main square of our village, and it’s interior and technical equipment makes it suitable for the organization of festivals and regional cultural meetings. The  library, operating in the village for more than 40 years, housed in the building with the open shelves and the confortable reading room is available for the interested people. There is an opportunity in the library within the ‘Telecenter’ service for recourse the internet, e-consultation and different office services (photocopying, printing and scanning). The project “The library of the 21th century” (TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0024) supported by the European Union,with the Municipality of Deszk being the beneficiray, the computer processing of the collection for an on-line database had begun. The Community Centre provides place for the art groups’ rehearsal, as well as for the meetings and the events of civil society organizations, which are working in our village. Our regular programs ‘Deszki Maros Menti Fesztivál’, ‘Ezt tanultuk!’ ‘Falukarácsony’, ‘Majális’, Falunapok’, provide great opportunities for entertainment demanded by the inhabitants and the visitors too. The cinema operates in the Village House from 2001 presenting farily new films once a week when all being enthusiasts for the movie are welcome.

Our purpose is to develop an institution that can ensure the opportunity for the demanding entertainment and cultural/educational programs for all visitors. Furthermore, to be an open house, that creates values and mediate that, as well as may shape and serve the community.

I hope we may greet you on our events soon.

Ildikó Bene
Director

Contacts: Community Centre and Library (Village House) of Deszk
6772 Deszk, Tempfli square 8.
Tel/fax: 62/571-599
e-mail: faluhaz@deszk.hu

Kiemelt programjaink

Továbbiak