Pályázat a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint pályázatot hirdet a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére.

Munkakör megnevezése: intézményvezető (igazgató) (magasabb vezetői beosztás)

Munkahely megnevezése: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

Munkavégzés helye: 6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Megbízás időpontja:

2021. május 01.-től számított 5 év, 2026. április 30. napjáig.

Illetmény, juttatások: A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szerinti, valamint a Deszki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 24.) sz. szabályzatában foglaltak.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. A Népi Hagyományőrző Közösségi Házba programok, foglalkozások szervezése.

Megbízás feltételei:

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy

    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,

b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

ÉS/VAGY

a)     könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy

nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b)  legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint

További pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, 
 • cselekvőképesség, 
 • büntetlen előélet (nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt),
 • a Rendelet 4.§-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat.

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

Néprajz alapszakos bölcsész diploma.

„B” kategóriás vezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • részletes szakmai és vezetési programot,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • bérigény megjelölése,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. április 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király László polgármester nyújt, a 06-62-571-580-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat – Deszki Művelődési Ház és Könyvtár”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Rendelet 6.§-a szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. április 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

2021. március 3.

www.deszkifaluhaz.hu; www.deszk.hu 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .